הצהרת הון מוגשת מכוח הסמכות הנתונה לפקיד השומה בסעיף 135 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961, ומטרתה לבחון הכנסה מוצהרת של נישום.
הצהרת הון היא אחד מכלי עזר החשובים שבידי מס הכנסה לקביעת סבירות רמה הכנסתו של עצמאי שבעצם זו מלחמה של מס הכנסה בהון השחור, כמו כן הוא מדד כלכלי ותמונת מצב של בעל עסק עצמאי.
"ההנחה היא שכאשר יש לנישום במועד מסוים רכוש בשווי מסוים ובמועד מאוחר יותר צמח רכושו בהשוואה למועד הראשון, הרי שצמיחה זו נוצרה בשל קיומן של מקורות הכנסה, הזרמת כספים או נכסים אחרים. לכן, צמיחה כזו דורשת הסבר של הנישום לגידול ההון נטו" .

מי נדרש להגיש הצהרת הון ?
הצהרת הון היא דיווח של תושב ישראלי על נכסים הנמצאים בבעלתו.
עצמאי ( מורשה או פטור )
בעלי חברות בע"מ
שכירים בעלי רמה הכנסה גבוה
אנשים שיש לגביהם מידע על רכישת נכסים בעלי סכומים גדולים .

מטרה של הצהרת הון
דוח עוזר למס הכנסה לבדוק האם דיווחיו של הנישום על הכנסותיו משקפים את המציאות והאם שילם את כל המסים שהוטלו עליו , מבלי להתחמק מהם .
הצהרת הון ראשונה היא בסיס לחישוב הצהרות הנוספות שבדרך כלל ל 4-5 שנים בעלי עסקים מקבלים דרישה להגשת הצהרת הון נוספות , השוואה היא כלי לחישוב "העלמת מס" .
חייבים להגיש הצהרת הון במועד שנקבע בצירוף כל המסמכים הנדרשים, מי שמאחר בהגשה עשוי לשלם קנסות בגין חודשי פיגור בהתאם לסעיף 188 (ז) לפקודת מס הכנסה, כמו כן, אי הגשת הצהרת הון מהווה עבירה פלילית על פי סעיף 215 לפקודה.

מבנה הצהרת הון
הצהרה היא של יחיד, של בני זוג וילדים עד גיל 18 (תא משפחתי) , בטופס יש לכלול את הרכוש והתחייבויות של תא משפחתי , כמו : דירה או מגרש, תוכנית חיסכון, ניירות ערך, מזומנים, כלי רכב, תכולת הבית. במקביל נרשמות כל התחייבויותיו של המגיש, כמו: משכנתא, הלוואה , חייבים שונים .

חשיבות הדוח
יש חשיבות רבה בהגשת הצהרה ,זה דוח שיש לו השלכות רבות לעניין התנהלות מול רשויות המס.
במקרים של חוסר ידע ומסכים יכלים להגיע לפרשניות ומחלקות שונות מול פקיד שומה.
לפני אנחנו מגישים הצהרת הון אנחנו ערוכים השוואה בין הצהרות הון לוודא שאין טעויות, חשוב מאוד לאסוף ולשמור מסמכים של פעולות חשובים שהתרחשו במהלך השנים כמו למשל, קבלת כספים ממקורות שונים ( ירושה, מתנה ) , חייבים לתעד .

סגירת תפריט
דילוג לתוכן