משרדי מעודד את פעילות העוסקים המקומיים בשווקי חו"ל, מטרה הוא אחדות בהטלת מס.

ההתמחות שלי בחברות שמנהלות פעילות עסקית באירופה:

  • חברה זרה – זה רצון לגיטימי להפחית את נטל המס, יש בדיקות של מבחנים שנקבעו על ידי פס"ד רבים, לצורך קביעת מהיא חברה זרה כמו "מבחן שליטה וניהול הממשי" ,
  • תושב חוץ – מי שמרכז חייו אינו בישראל, אך מקיים בישראל פעילות עסקית בישראל חייב ברישום ובדיווח על הכנסותיו מפעילות זאת, דינו של הנציג היא כדין החייב במס.
  • אמנות המס – מניעת כפל מס ביו חוקי המדינות שונות, הכללים המוסכמים באמנות המס מתווספים לכללי המיסוי החלים לפי הדין הפנימי של כל מדינה.
  • הקמת עסקים בחו"ל – חשוב לדעת החלטות המיסוי, בגלל בעת הקמת עסקים זה שלב קריטי, נדרש ידע רחב ועל כל החוקים והחובות שחלים על חברה בעת הקמה ,ולכן, יש לבחון את הפעילות ולתכנן את הקמת העסק בקפידה.

בנוסף לרשויות המס, אסור לשכוח את ביטוח לאומי:

תושב ישראל השוהה בחו"ל תקופה ממושכת, או שהיגר למדינה אחרת והפסיק בפועל להיות תושב ישראל, צריך להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי, כדי לבדוק את הפסקת ביטוחו במוסד לביטוח לאומי, שכן חובת תשלום דמי הביטוח הלאומי חלה רק על מי שהנו תושב ישראל .

סגירת תפריט
דילוג לתוכן