מלכ"ר מוסד ללא כוונת רווח, מוגדר כחבר בני אדם, מואגד או לא מואגד, אשר מתאפיין בתכונות אלה :

פועל להשגת מטרה ציבורית, שאינה מכוונת להשגת רווחים, נכסיו והכנסותיו משמשים לקידום מטרותיו הציבוריות.

בהתאם לחוק העמותות, התשנ"ו – 1996, נדרש ועד העמותה להכין אחת לשנה דוחות כספיים בהתאם לכללי חשבונאות ודיווח מקובלים המתאימים למצבה ונסיבותיה של העמותה.

בחקיקה בישראל נעשה שימוש במונחים לתיאור ארגונים שאינם עסקיים: "מלכ"ר" לעניין חוק מס ערך מוסף, "מוסד ציבורי" לעניין פקודת מס הכנסה וחוק מס שבח מקרקעין , "עמותה" לעניין חוק העמותות ו"חברה לתועלת הציבור" לעניין פקודת החברות וחוק הנאמנות.

נכון לשנת 2014 עמותה שהמחוזר הכספי שלה עולה על 1,172,933 ₪ ( הסכום המתעדכן מידי שנה ) חייבת למנות רואה חשבון לבקר את הדוחות הכספיים שלה ולהגיש דין וחשבון מבוקר ולהשתתף בכול אספיה הדנה בדוחות הכספיים שהוא ביקר כדי לספק הודעה\ הסבר בנוגע לדוחות הכספיים שערך.

 

רואה חשבון לעמותות

העובדה שעמותה היא מלכ"ר שאינה אמורה לשלם מס ברובם המכריע של המקרים, אינה אומרת שהיא אינה צריכה להתנהל בצורה תקינה מבחינה חשבונאית. בסופו של דבר, את מעמדה מקבלת העמותה בכפוף לכך שהיא מתנהלת נכון מבחינה חשבונאית ולכך שהיא עומדת בכל הקריטריונים לקבלת מעמד עמותה, ולא רק במועד הקמתה אלא לאורך כל תקופת קיומה. המשמעות היא שגם עמותה פעילה זקוקה לניהול חשבונאי שוטף, במיוחד אם היא מעסיקה עובדים ומגלגלת מחזור כלשהו של כספים (ללא רווח כמובן).

 

מדוע נדרש רואה חשבון לעמותה?

תפקידו של רואה החשבון הוא לבצע ביקורת לפעילות העסקית של העסק סביב התנהלותו החשבונאית. יחד עם זאת, על אף שהתפקיד הוא מאוד ספציפי, הערכים שמספק רואה חשבון הם רבים ומגוונים. רואה חשבון מספק לגוף המבוקר את היכולת להתנהל בצורה תקינה כשכל חבריו יודעים שהכל מתנהל בצורה תקינה ושאף אחד (מבחוץ או מבפנים) אינו מתנהל בצורה בלתי ישרה. רואה חשבון מספק לגוף המבוקר נתונים שוטפים ושנתיים על היקף הפעילות, על פעילות מוצלחת ופעילות רדומה ועל הוצאות והכנסות הגוף המבוקר. במקרה של עמותה, על אף שמדובר במוסד ללא כוונות רווח, עדיין ישנן פעולות חשבונאיות רבות שצריכות להיות מבוקרות, כמו שכר לעובדים, הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות שיווק ועדיין ישנו הצורך לוודא כי העמותה עומדת בכל הקריטריונים המוגדרים בחוק בכדי להמשיך וליהנות מהמעמד של עמותה. בדיוק למטרות אלה נדרש רואה חשבון לעמותה.

 

איך נכון לעמותה להתנהל מול רואה החשבון?

לעיתים, מתוך רצון להוזיל עלויות, תבחר העמותה לעבוד עם מספר אנשי מקצוע, קרי מנהל חשבונות בנפרד, רואה חשבון בנפרד, יועץ מס בנפרד ויועץ עסקי בנפרד. בפועל, ישנה חשיבות רבה לכך שיהיה גורם אחד שזוכה לאמונכם ושינהל עבורכם את כל הפעילות של העמותה על בסיס היכולת שלו לראות את התמונה המלאה ובאופן שוטף.

בין שאתם זקוקים לרואה חשבון ובין שאתם מעוניינים בשירותיו לצורך הניהול היעיל והתקין של העמותה, משרד רואה חשבון פיליפ אוסלנדר מציע לכם שירות רואה חשבון לעמותה ברמה מקצועית גבוהה ועם המון אכפתיות ומסירות. צרו איתנו קשר עוד היום בטלפון 054-5552070 או דרך אתר האינטרנט של המשרד.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן