כול עסק חייב להתנהל לפי מספרים , לא תמיד אנחנו מבינים אותם ומה הם אומרים , תמיד חוזרת שאלה איך זה שעסק מרוויח אך אני לא רואה את הכסף .


פה המטרה של ליווי עסקי הוא לבנות תחזיות או לערוך מבחנים שונים אשר תואמים לכול ענף וענף לבדיקה כדאיות , בדיקת מטרה וצפויות של ניהול כלכלי של העסק.
דוחות הכספיים עוסקים באינפורמציה מן העבר, לכן, קיים צורך בהסקת מסקנות מן העבר לצורך עריכת תחזית לעתיד. כאשר אנו מנתחים דוחות הכספיים רואים שבעצם האינפורמציה החשבונאית מהווה רק חלק מהאינפורמציה הקיימת לגבי החברה, בגלל שיש צורך בלקחת פרמטרים כלכלים שעוזרים בניתוח הדוחות הכספיים .


ליווי עסקי עוזר למקבלי החלטות למיניהם מעוניינים בעיקר בתשובות למשתנים עתידיים (כגון: מצב נזילות בעתיד, הרווח בעתיד ) הרי שהדרך הטובה ביותר לענות על שאלות אלה היא באמצעות ערכית תחזית לדוחות הכספיים בעתיד.
תחזית הדוחות צריכה להתבסס על דוחות הכספיים בהווה ובעבר וכן על כל האינפורמציה שיש לעורך התחזית על החברה. נקודת המפתח בעריכת התחזית היא חיזוי מחזור ההכנסות. אם יהיה בידינו חיזוי אמין של מחזור ההכנסות, הרי שניתן להעריך את עלות המכירות, רמת הלקוחות החייבים, רמת המלאי ומשתנים חשבונאים אחרים, בהתבסס על תחזית ההכנסות.
תהליך הניתוח הוא תהליך אנליטי שמלמד אותנו על העבר וההווה ושל העתיד, הכלים הטכניים הנפוצים ביותר והמקובלים ביותר הם ניתוח אחוזים וניתוח יחסים פיננסיים .


לפני שמתחילים לעסוק בכלים טכניים שמסייעים בניתוח הדוחות הכספיים, יש ללמוד את המדיניות של העסק ולבחון כיצד היא משפיעה על הפעילות עסקית . לדוגמא: עסקאות עם בעלי עניין, דוח רווח והפסד מציג רווח בלתי רגיל, כמו כן, הוצאות של מחיקת מלאי מת.


חשוב להבין שליווי עסקי הוא בעצם דרך שמבטיח שיעלו ויתגלו כל הבעיות שקשורות עם רווחיות של העסק ומצליחה לשקם ולהבריא עסק מקשיי הנזילות.

עצם הניסיון לעריכת תחזית תורם להבנה עמוקה יותר של הדוחות הכספיים. בנוסף לתעודת רואה חשבון אני בעל תואר ראשון בכלכלה.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן